Honduras - "Skape Muligheter Sammen"

140.00kr

Skape muligheter sammen:

Vi er glade for å samarbeida med "Skape Muligheter Sammen" (SMS) som driv arbeid blant barn og unge i Honduras. SMS arbeider utifrå at alle har rett til å rå over si eiga framtid. Den norsk-honduranske idelle organisasjonen vart stifta i 2014. Gjennom fokusområda utdanning, helse og sosial utvikling ynskjer SMS å skapa rammer som gjev barn og unge moglegheiter til å vekse opp og å utvikla sine ibuande eigenskaper.
Drøsekaffi sitt fokus på rettferdig betaling i alle ledd bidreg til dette, og i tillegg vil kr. 36,- frå kvar pose av kaffi frå Honduras gå direkte til SMS sitt arbeid i Honduras.  https://www.skapemulighetersammen.no/

Om kaffien:

Honduras - Marcala

Ein bærtørka kaffi med aroma av plomme og smak av jordbær, vinrik frukt og appelsin. Vinaktig ettersmak.

Plantasje: Caballero - Las Lomas
Kaffiplante: Catuai
Prosess: Natural
Hausta: 2019

Marysabel Caballero og ektemannen Moises Herrera arbeider med over 200 hektar land plantet med kaffi. Dei er 2. og 3. generasjons kaffibønder og har vorte belønna mange gonger for deira engasjement for å utvikle kaffikvalitet i Honduras.

Moises byrja å produsere Natural for berre tre år sidan. tørke Natural kaffe er svært vanskeleg i Marcala på grunn av det fuktige klimaet og store mengder regn som plutselig kan kome i tørkeperioden. Moises har arbeidd hardt gjennom åra for å perfeksjonere prosessen. Han bruker berre fullt modna kaffibær og tørker på tildekka heva senger. Opprinneleg må laget med kaffibør vøra tynt, og når kaffien tørker auker han tjukkelsen på dei tørkande kaffibærene. Det kan ta 20-40 dagar å tørke avhengig av temperaturane.

Las Lomas ligg 1560 meter over havet.

Nullstill
Region:
Marcala
Plantasje:
Caballero - Las Lomas
Kaffiplante:
Catuai
Prosess:
Natural
Hausta:
Våren 2019

Tilleggsinformasjon

Vekt 260 g
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram