Drøsekaffi finst fordi me trur at ein god drøs; felleskap mellom menneske er grunnleggjande og viktig.

Me opnar kaffibar på Nærbø

Me er i full sving med å klargjera åpning av kaffibar. I den anledning er nettbutikken ute av drift fram til kaffibaren står klar. Håpar å treffa deg der!

Lokalbrent ferskvare

Me brenn kaffi på bestilling slik at den alltid er fersk når den kjem heim til deg.

Rettferdig handel

Full sporing heilt tilbake til kaffidyrkar er med å sikra at kaffiplukkarar og kaffibønder sit igjen med det dei fortener

Dei beste råvarene til den beste kaffien

Drøsekaffi kjøper råvarer som er i den øvste kvalitetskategorien. Dette gjer me for å kunna brenna og levera kaffi som har komplekse og varierte smaksnyansar - spesialkaffi
Sjå på våre abonnement!
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram