Drøsekaffi finst fordi me trur at ein god drøs; fellesskap mellom menneske er grunnleggande og viktig.

Lokalbrent ferskvare

Me brenn kaffi på bestilling slik at den alltid er fersk når den kjem heim til deg.

Rettferdig handel

Full sporing heilt tilbake til kaffidyrkar er med å sikra at kaffiplukkarar og kaffibønder sit igjen med det dei fortener

Dei beste råvarene

Drøsekaffi kjøper råvarer som er i den øvste kvalitetskategorien. Dette gjer me for å kunna brenna og levera kaffi som har komplekse og varierte smaksnyansar - spesialkaffi
DRØSEN KAFFIBAR AS  - 925 758 957
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram